Sử dụng các phím tắt tiện dụng trong Trình Xem Trợ Giúp.

Sử dụng các phím tắt tiện dụng trong Trình Xem Trợ Giúp.
   

Sử dụng các phím tắt tiện dụng trong Trình Xem Trợ Giúp.

Các chủ đề sau đây mô tả cách bạn có thể điều hướng trong hướng dẫn sử dụng này.

  • Sử dụng F6 để chuyển giữa Panen Điều Hướng và Panen Chủ Đề
  • Các phím tắt dùng cho Trình Xem Trợ Giúp
  • Các phím tắt dùng cho tab Nội Dung
  • Các phím tắt dùng cho tab Chỉ Mục
  • Các phím tắt dùng cho tab Tìm Kiếm
  • Các phím tắt dùng cho tab Ưa Thích

Lưu ý

  • Ngoài ra còn có có các lệnh menu tắt có thể được truy cập từ bàn phím.
  • Các phím tắt cũng có tác dụng trong cả cửa sổ phụ và cửa sổ bật lên.
  • Mỗi lần bạn sử dụng một phím tắt trong panen Điều Hướng, bạn sẽ thoát khỏi panen Chủ Đề. Để trở về panen Chủ Đề, bấm F6.
  • Hộp chọn Đối sánh với các từ tương tự trên tab Tìm Kiếm tab sẽ được sử dụng nếu bạn đã từng sử dụng nó trong lần tìm kiếm trước.


HP LaserJet 600 M601 M602 M603 hpinvent Sử dụng các phím tắt tiện dụng trong Trình Xem Trợ Giúp.
http://www.hp.com
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Sử dụng các phím tắt tiện dụng trong Trình Xem Trợ Giúp.