Lưu giữ hộp mực

Quản lý nguồn cung cấp

Không được lấy hộp mực in ra khỏi bao bì quá sớm trước khi sử dụng.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Lưu giữ hộp mực THẬN TRỌNG:

Để tránh làm hư hộp mực, không để nó tiếp xúc với ánh sáng quá vài phút.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Lưu giữ hộp mực