Chính sách của HP về các loại hộp mực in không phải của HP

Quản lý nguồn cung cấp

Công ty Hewlett-Packard không thể khuyên bạn sử dụng các loại hộp mực in không phải của HP, dù là mới hay tái chế.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Chính sách của HP về các loại hộp mực in không phải của HP GHI CHÚ:

Mọi hư hỏng gây ra bởi hộp mực không phải của HP sẽ không được bao gồm trong bảo hành và thỏa thuận dịch vụ của HP.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Chính sách của HP về các loại hộp mực in không phải của HP