Thay thế hộp mực in

Quản lý nguồn cung cấp

1.
Mở nắp trên.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc01 Thay thế hộp mực in

2.
Tháo hộp mực in đã sử dụng ra khỏi sản phẩm.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc02 Thay thế hộp mực in

3.
Tháo hộp mực in mới ra khỏi túi. Đặt hộp mực in đã sử dụng vào túi này để tái chế.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc03 Thay thế hộp mực in

4.
Nắm cả hai mặt của hộp mực in và phân bố bột mực bằng cách lắc nhẹ hộp mực in.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Thay thế hộp mực in THẬN TRỌNG:

Không được chạm vào tấm chắn sáng hoặc bề mặt của trục lăn.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc04 Thay thế hộp mực in

5.
Tháo khóa và băng dán vận chuyển khỏi hộp mực in mới. Vứt bỏ khóa và băng dán theo các quy định của địa phương.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc05 Thay thế hộp mực in

6.
Đặt thẳng hàng hộp mực in với các rãnh nằm bên trong sản phẩm, lắp hộp mực in vào cho đến khi nó ở vị trí chắc chắn, sau đó đóng nắp trên lại.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc06 Thay thế hộp mực in

Sau một thời gian ngắn, bảng điều khiển sẽ xuất hiện thông báo Ready (Sẵn sàng).

7.
Cài đặt đã xong. Đặt hộp mực in đã sử dụng vào hộp chứa dành cho hộp mực mới. Xem hướng dẫn tái chế đi kèm để biết thông tin hướng dẫn tái chế.
8.
Nếu bạn đang dùng hộp mực in không phải của HP, hãy kiểm tra bảng điều khiển của sản phẩm để có thêm thông tin hướng dẫn.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Thay thế hộp mực in