Hình ảnh hộp mực in

Quản lý nguồn cung cấp

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz print cartridge layout Hình ảnh hộp mực in

1
Nhãn bộ nhớ của hộp mực in
2
Tấm bảo vệ bằng nhựa
3
Dải băng niêm phong
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Hình ảnh hộp mực in