Hướng dẫn sử dụng dây điện

Thông tin về tuân thủ quy định

Đảm bảo rằng nguồn điện của bạn đầy đủ đối với định mức điện áp của sản phẩm. Định mức điện áp được ghi trên nhãn sản phẩm. Sản phẩm sử dụng 100-127 Vac hoặc 220-240 Vac và 50/60 Hz.

Cắm dây điện vào giữa sản phẩm và dây nối đất AC.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Hướng dẫn sử dụng dây điện THẬN TRỌNG:

Để tránh làm hư hỏng sản phẩm, chỉ sử dụng dây điện được cung cấp cùng sản phẩm.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Hướng dẫn sử dụng dây điện