Tuyên bố phù hợp

Thông tin về tuân thủ quy định

Tuyên bố phù hợp
theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17050-1 và EN 17050-1
Tên nhà sản xuất:
Công ty Hewlett-Packard
DoC#: BOISB-1101-00-rel.1.0
Địa chỉ nhà sản xuất:
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA
tuyên bố rằng sản phẩm
Tên sản phẩm:
HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 và M603
 
Bao gồm:
CE998A – khay tiếp giấy 500 tờ
CF062A – Phụ kiện in hai mặt
Số kiểu theo quy định2)
BOISB-1101-00
Tùy chọn sản phẩm:
TẤT CẢ
Hộp mực in:
CE390A, CE390X
phù hợp với các Thông số kỹ thuật sau của sản phẩm:
AN TOÀN:
IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Sản phẩm laze/LED loại 1)
IEC 62311:2007 / EN62311:2008
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 – Loại A1), 3)
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Đề mục 47 CFR, Phần 15 Loại A1)/ ICES-003, Mục 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003
Thông tin bổ sung:
Sản phẩm này tuân thủ theo các yêu cầu của Chỉ dẫn EMC 2004/108/EC và Chỉ dẫn Điện áp Thấp 2006/95/EC, và có dấu CE HP LaserJet 600 M601 M602 M603 ce mark 5mm Tuyên bố phù hợp tương ứng.
Thiết bị này tuân thủ theo Phần 15 của Quy định FCC. Việc vận hành thiết bị phụ thuộc vào hai điều kiện sau: (1) thiết bị này không gây nhiễu sóng có hại, và (2) thiết bị này phải chấp nhận các nhiễu sóng, kể các các loại nhiễu sóng có thể sinh ra các hoạt động không mong muốn.
1.
Sản phẩm đã được chạy thử trong một cấu hình tiêu biểu với hệ thống Máy tính cá nhân Hewlett-Packard.
2.
Vì mục đích tuân thủ quy định, sản phẩm này được gán một số hiệu theo Quy định. Con số này không được phép nhầm lẫn với tên sản phẩm hoặc số của sản phẩm.
3.
Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của EN55022 & CNS13438 Loại A. Trong trường hợp này, những mục sau được áp dụng: “Cảnh báo – Đây là sản phẩm loại A. Trong môi trường trong nhà, sản phẩm này có thể gây nhiễu sóng. Trong trường hợp này, người sử dụng cần phải tiến hành đầy đủ mọi biện pháp.”
Boise, Idaho USA
Tháng 9 năm 2011
Chỉ dành cho các chủ đề về tuân thủ quy định:
Địa chỉ liên hệ tại châu Âu:
Văn phòng Dịch vụ và Bán sản phẩm Hewlett-Packard tại Địa phương bạn hoặc Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143) www.hp.eu/certificates
Địa chỉ liên hệ tại Hoa Kỳ:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Điện thoại: 208-396-6000)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tuyên bố phù hợp