Sản sinh ra khí ozone

Thông tin về tuân thủ quy định

Sản phẩm này không sản sinh một lượng khí ozone đáng kể nào (O3).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Sản sinh ra khí ozone