Bộ phận làm bằng chất dẻo

Thông tin về tuân thủ quy định

Các bộ phận làm bằng chất dẻo nặng trên 25 gram được đánh dấu theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp tăng khả năng nhận biết để tái chế khi hết tuổi thọ của sản phẩm.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Bộ phận làm bằng chất dẻo