Phụ kiện xử lý giấy

Nguồn cung cấp và phụ kiện của sản phẩm


Mục
Mô tả
Số bộ phận
Khay giấy 500 tờ và bộ nạp giấy
Khay tùy chọn để tăng khả năng chứa giấy. Chấp nhận các kích thước Letter (Thư), A4, Legal (Pháp lý), A5, B5 (JIS), Executive (Điều hành), và 8,5 x 13 inch.
Sản phẩm có thể cung cấp tối đa bốn khay nạp giấy tùy chọn 500 tờ.
CE998A
Khay giấy 1.500 tờ và bộ nạp giấy
Khay tùy chọn để tăng khả năng chứa giấy. Chấp nhận các kích thước Letter (Thư), Legal (Pháp lý), và A4.
CE398A
Khay nạp dung lượng cao phương tiện vinyl tùy chọn
Khay tùy chọn để in trên các phương tiện làm bằng chất liệu vinyl, chẳng hạn như nhãn bán lẻ hoặc cổ tay áo.
CE406A
Băng từ tùy chỉnh
Cho phép sản phẩm in kích thước giấy A6 từ Khay 2.
CB527A
Khay nạp phong bì
Chứa được tối đa 75 phong bì.
CE399A
Khay in hai mặt (phụ kiện in hai mặt)
Cho phép tự động in trên cả hai mặt giấy.
CF062A
Khay xếp giấy 500 tờ
Cung cấp thêm ngăn giấy ra có thể chứa 500 tờ.
CE404A
Khay dập ghim/xếp giấy 500 tờ
Cho phép in với lượng giấy ra lớn và tự động hoàn thành lệnh in. Dập ghim tối đa 15 tờ giấy.
CE405A
Hộp thư 5 ngăn HP
Cung cấp năm ngăn giấy ra mà bạn có thể sử dụng để sắp xếp lệnh in.
CE997A
Bộ dập ghim
Giữ khay dập ghim và đầu dập ghim. Hãy đặt mua bộ dập ghim nếu bạn thấy có lỗi với bộ dập ghim. Người hỗ trợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ được HP ủy quyền khuyên bạn nên thay thế bộ phận.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Phụ kiện xử lý giấy GHI CHÚ:

Khay dập ghim không đi kèm cùng với bộ dập ghim và phải được đặt mua riêng, khi bạn cần phải thay thế nó.

Q3216-60501
Giá đặt máy in
Tạo độ ổn định khi lắp nhiều khay tùy chọn. Giá đặt có nhiều bánh xe nhỏ nên bạn có thể di chuyển sản phẩm dễ dàng.
CF063A
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Phụ kiện xử lý giấy