Xử lý kẹt giấy từ khay nạp phong bì tùy chọn

Giải quyết sự cố

Quy trình này áp dụng cho những trường hợp kẹt giấy xảy ra khi bạn đang sử dụng khay nạp phong bì tùy chọn.

1.
Lấy mọi phong bì có trong khay nạp phong bì tùy chọn ra. Hạ thấp tấm chặn phong bì và nâng phần khay mở rộng lên, đến vị trí khép kín lại.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ef01 Xử lý kẹt giấy từ khay nạp phong bì tùy chọn

2.
Nắm cả hai mặt của khay nạp phong bì tùy chọn và cẩn thận kéo nó ra khỏi sản phẩm.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ef02 Xử lý kẹt giấy từ khay nạp phong bì tùy chọn

3.
Từ từ lấy mọi phong bì bị kẹt ra khỏi khay nạp phong bì tùy chọn.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm06 Xử lý kẹt giấy từ khay nạp phong bì tùy chọn

4.
Gỡ từ từ phong bì bị kẹt ra khỏi sản phẩm.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm envelope product Xử lý kẹt giấy từ khay nạp phong bì tùy chọn

5.
Lắp lại khay nạp phong bì.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ef03 Xử lý kẹt giấy từ khay nạp phong bì tùy chọn

6.
Bấm nút OK để xóa thông báo kẹt giấy.
7.
Nếu thông báo kẹt giấy vẫn xuất hiện thì nghĩa là phong bì vẫn bị kẹt trong sản phẩm. Hãy tìm vị trí khác có kẹt giấy.
8.
Đặt phong bì lại chỗ cũ, kiểm tra chắc chắn rằng bạn đã đẩy những phong bì nằm ở dưới cùng hơi vào sâu hơn so với những phong bì nằm trên cùng.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Xử lý kẹt giấy từ khay nạp phong bì tùy chọn