Xử lý kẹt giấy từ khay nạp giấy tùy chọn 1.500 tờ

Giải quyết sự cố

1.
Mở cửa trước của khay giấy.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc01 Xử lý kẹt giấy từ khay nạp giấy tùy chọn 1.500 tờ

2.
Nếu thấy gờ của giấy bị kẹt trong khu vực nạp giấy, hãy từ từ kéo giấy xuống và ra khỏi sản phẩm. (Không được kéo giấy thẳng lên trên, nếu không giấy sẽ rách.) Nếu không thấy có giấy, hãy nhìn vào khu vực của nắp trên.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm09 Xử lý kẹt giấy từ khay nạp giấy tùy chọn 1.500 tờ

3.
Kiểm tra chắc chắn rằng giấy không vượt quá dấu báo mức giấy tối đa trên thanh dẫn giấy, và rằng gờ trước của chồng giấy nằm thẳng hàng với các mũi tên.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc06 Xử lý kẹt giấy từ khay nạp giấy tùy chọn 1.500 tờ

4.
Đóng cửa trước của khay giấy.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc07 Xử lý kẹt giấy từ khay nạp giấy tùy chọn 1.500 tờ

5.
Bấm nút OK để xóa thông báo kẹt giấy.
6.
Nếu thông báo kẹt giấy vẫn xuất hiện thì nghĩa là tờ giấy vẫn bị kẹt trong sản phẩm. Hãy tìm vị trí khác có kẹt giấy.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Xử lý kẹt giấy từ khay nạp giấy tùy chọn 1.500 tờ