Xử lý kẹt giấy từ Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ

Giải quyết sự cố

1.
Trượt khay giấy ra khỏi sản phẩm, hơi nâng khay lên và lấy hết giấy bị kẹt ra khỏi khay.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st13 Xử lý kẹt giấy từ Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ

2.
Nếu thấy gờ của giấy bị kẹt trong khu vực nạp giấy, hãy từ từ kéo giấy xuống và ra khỏi sản phẩm. (Không được kéo giấy thẳng lên trên, nếu không giấy sẽ rách.) Nếu không thấy có giấy, hãy nhìn vào khay tiếp theo hoặc khu vực của nắp trên.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm08 Xử lý kẹt giấy từ Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ

3.
Kiểm tra chắc chắn rằng giấy đã được đặt phẳng tại bốn góc trong khay và nằm dưới mức báo chiều cao tối đa được phép.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st17 Xử lý kẹt giấy từ Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ

4.
Trượt khay giấy vào sản phẩm.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st12 Xử lý kẹt giấy từ Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ

5.
Bấm nút OK để xóa thông báo kẹt giấy.
6.
Nếu thông báo kẹt giấy vẫn xuất hiện thì nghĩa là tờ giấy vẫn bị kẹt trong sản phẩm. Hãy tìm vị trí khác có kẹt giấy.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Xử lý kẹt giấy từ Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ