Xử lý kẹt giấy từ hộp thư 5 ngăn tùy chọn

Giải quyết sự cố

1.
Lấy ra hết giấy có trong các ngăn giấy ra.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz mm01 Xử lý kẹt giấy từ hộp thư 5 ngăn tùy chọn

2.
Ở phần sau của hộp thư 5 ngăn, mở cửa tháo kẹt giấy.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz mm02 Xử lý kẹt giấy từ hộp thư 5 ngăn tùy chọn

3.
Nếu giấy bị kẹt ở phần trên của hộp thư 5 ngăn, hãy kéo giấy theo hướng thẳng xuống để lấy giấy ra.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm19 Xử lý kẹt giấy từ hộp thư 5 ngăn tùy chọn

4.
Nếu giấy bị kẹt ở phần dưới của hộp thư 5 ngăn, hãy mở ngăn giấy ra sau, sau đó kéo giấy theo hướng thẳng lên trên để lấy giấy ra.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm20 Xử lý kẹt giấy từ hộp thư 5 ngăn tùy chọn

5.
Đóng cửa tháo kẹt giấy và ngăn giấy ra sau.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz mm03 Xử lý kẹt giấy từ hộp thư 5 ngăn tùy chọn

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Xử lý kẹt giấy từ hộp thư 5 ngăn tùy chọn