Xử lý giấy kẹt từ ngăn giấy ra sau

Giải quyết sự cố

1.
Mở ngăn giấy ra sau.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Xử lý giấy kẹt từ ngăn giấy ra sau GHI CHÚ:

Nếu phần lớn giấy vẫn nằm trong sản phẩm, thì lấy giấy ra thông qua khu vực của nắp trên có thể sẽ dễ dàng hơn.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ob02 Xử lý giấy kẹt từ ngăn giấy ra sau

2.
Cầm cả hai mặt của giấy, và từ từ kéo giấy ra khỏi sản phẩm. Bột mực không bám dính chặt có thể có ở trên tờ giấy. Hãy cẩn thận không làm đổ mực lên bạn hoặc trong sản phẩm.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Xử lý giấy kẹt từ ngăn giấy ra sau GHI CHÚ:

Nếu khó lấy giấy bị kẹt ra, hãy thử mở nắp trên đến mức tối đa để giấy không còn chịu áp lực nữa. Nếu giấy bị rách, hoặc nếu bạn vẫn không thể gỡ ra, hãy gỡ giấy bị kẹt trong khu vực bộ nhiệt áp.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm12 Xử lý giấy kẹt từ ngăn giấy ra sau

3.
Đóng ngăn giấy ra sau.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ob03 Xử lý giấy kẹt từ ngăn giấy ra sau

4.
Nếu thông báo kẹt giấy vẫn xuất hiện thì nghĩa là tờ giấy vẫn bị kẹt trong sản phẩm. Hãy tìm vị trí khác có kẹt giấy.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Xử lý giấy kẹt từ ngăn giấy ra sau