Xử lý giấy kẹt từ khu vực giấy ra

Giải quyết sự cố

Sử dụng quy trình này để xử lý kẹt giấy xảy ra tại ngăn giấy ra sau hoặc tại khay xếp giấy tùy chọn, khay dập ghim/ xếp giấy hoặc hộp thư 5 ngăn.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Xử lý giấy kẹt từ khu vực giấy ra