Nạp khay giấy tùy chọn 1.500 tờ

Giấy và phương tiện in

Các khay giấy tùy chọn 1.500 tờ phù hợp với các kích thước giấy Letter (Thư), A4 và Legal (Pháp lý). Sản phẩm tự động nhận biết kích thước giấy được nạp nếu điều chỉnh các thay dẫn của khay theo đúng cách.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Nạp khay giấy tùy chọn 1.500 tờ THẬN TRỌNG:

Để tránh kẹt giấy, đừng nạp giấy vào khay khi sản phẩm đang in.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Nạp khay giấy tùy chọn 1.500 tờ THẬN TRỌNG:

Không xòe giấy ra. Xòe giấy ra có thể khiến giấy không nạp vào được.

1.
Nhấn chốt tháo và mở cửa khay giấy 1.500 tờ.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc01 Nạp khay giấy tùy chọn 1.500 tờ

2.
Nếu có giấy trong khay, hãy lấy giấy ra. Khi có giấy trong khay, bạn không thể điều chỉnh các thanh dẫn giấy.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc02 Nạp khay giấy tùy chọn 1.500 tờ

3.
Kẹp các thanh dẫn ở phần trước của khay và trượt chúng theo đúng kích thước giấy.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc03 Nạp khay giấy tùy chọn 1.500 tờ

4.
Nạp giấy vào khay. Nạp toàn bộ tập giấy vào cùng một lúc. Không được chia tập giấy thành những tập nhỏ hơn.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc04 Nạp khay giấy tùy chọn 1.500 tờ

5.
Kiểm tra chắc chắn rằng chiều cao của chồng giấy không vượt quá dấu báo mức giấy tối đa trên các thanh dẫn giấy, và rằng gờ trước của chồng giấy nằm thẳng hàng với các mũi tên.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc06 Nạp khay giấy tùy chọn 1.500 tờ

6.
Đóng cửa khay

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc07 Nạp khay giấy tùy chọn 1.500 tờ

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Nạp khay giấy tùy chọn 1.500 tờ