Nạp Khay 1

Giấy và phương tiện in

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Nạp Khay 1 GHI CHÚ:

Sản phẩm có thể in ở tốc độ chậm hơn, khi sử dụng Khay 1.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Nạp Khay 1 THẬN TRỌNG:

Để tránh kẹt giấy, đừng nạp giấy vào khay khi sản phẩm đang in. Không xòe giấy ra. Xòe giấy ra có thể khiến giấy không nạp vào được.

1.
Mở Khay 1.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st01 Nạp Khay 1

2.
Kéo phần mở rộng của khay ra.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st02 Nạp Khay 1

3.
Nạp giấy vào khay. Kểm tra chắc chắn rằng giấy nằm khớp trong các thẻ chặn và ở dưới mức báo chiều cao tối đa được phép.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st03 Nạp Khay 1

4.
Điều chỉnh các thanh dẫn cạnh sao cho chúng hơi chạm vào tập giấy mà không làm cong giấy.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st19 Nạp Khay 1

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Nạp Khay 1