Nạp phong bì

Giấy và phương tiện in

Nạp phong bì vào Khay 1 hoặc khay nạp phong bì tùy chọn, với mặt trên của phong bì hướng lên trên, và đầu dán tem, có chiều ngắn hướng vào trong sản phẩm.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ms02 Nạp phong bì

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Nạp phong bì