Lập cấu hình cho khay khi nạp giấy

Giấy và phương tiện in

1.
Nạp giấy vào khay. Đóng khay nếu bạn đang sử dụng khay khác với Khay 1.
2.
Thông báo cấu hình khay sẽ xuất hiện.
3.
Nhấn nút OK để chấp nhận kích thước được tìm thấy. Hoặc bấm mũi tên lùi lại HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow return Lập cấu hình cho khay khi nạp giấy để chọn cấu hình khác, và tiếp tục thực hiện các bước sau.
4.
Để thay đổi cấu hình khay, hãy bấm mũi tên xuống HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Lập cấu hình cho khay khi nạp giấy để chọn kích thước phù hợp, sau đó bấm nút OK.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Lập cấu hình cho khay khi nạp giấy GHI CHÚ:

Sản phẩm sẽ tự động tìm các kích thước giấy phù hợp nhất trong các khay, ngoài Khay 1.

5.
Bấm mũi tên xuống HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Lập cấu hình cho khay khi nạp giấy để chọn đúng loại, sau đó bấm nút OK.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Lập cấu hình cho khay khi nạp giấy