In ra ngăn giấy ra sau

Giấy và phương tiện in

Sản phẩm luôn in ra ngăn giấy ra sau nếu để mở ngăn này. Khi in ra từ ngăn này, giấy sẽ đi ra với mặt hướng lên trên và trang cuối cùng sẽ nằm ở trên cùng (thứ tự ngược lại).

In từ Khay 1 đến ngăn giấy ra sau cho đường in thẳng nhất. Mở ngăn giấy ra sau có thể giúp nâng cao hiệu suất khi in với những mục sau đây:


Phong bì

Nhãn

Giấy nhỏ có kích thước tùy chỉnh

Bưu thiếp

Giấy nặng hơn 120 g/m2 (32 lb)

Mở ngăn giấy ra sau sẽ khiến máy không thể sử dụng khay in hai mặt (nếu có lắp) và ngăn giấy ra trên. Để tránh kẹt giấy, không được mở hoặc đóng ngăn giấy ra sau trong khi sản phẩm đang in.

1.
Để mở ngăn giấy ra sau, hãy nắm tay cầm nằm ở phía trên của ngăn và kéo xuống.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ob02 In ra ngăn giấy ra sau

2.
Trượt phần mở rộng ra.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz rear extension In ra ngăn giấy ra sau

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 In ra ngăn giấy ra sau