In ra hộp thư 5 ngăn

Giấy và phương tiện in

Hộp thư 5 ngăn tùy chọn có năm ngăn giấy ra, có thể được lập cấu hình từ bảng điều khiển để sắp xếp các lệnh in theo nhiều cách khác nhau.

1.
Bấm nút Home (Trang chủ) HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home In ra hộp thư 5 ngăn.
2.
Mở từng menu sau.

Administration (Quản trị)

Stapler/Stacker Settings (Cài đặt Dập ghim/Xếp giấy)

Operation Mode (Chế độ hoạt động)
3.
Nhấn mũi tên xuống HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down In ra hộp thư 5 ngăn để tô sáng cách thức hộp thư 5 ngăn sắp xếp lệnh in:

Mailbox (Hộp thư)
Mỗi ngăn sẽ được gán cho một người hoặc nhóm người sử dụng. Đây là cài đặt mặc định.
Stacker (Xếp giấy)
Sản phẩm sử dụng tất cả các ngăn để xếp các bản sao chép của lệnh in. Trước tiên, lệnh in sẽ được gửi đến ngăn cuối cùng, sau đó đến ngăn ở vị trí cao nhất kế tiếp, và tiếp tục tương tự thế. Khi tất cả các ngăn đầy, sản phẩm sẽ dừng lại.
Job Separator (Chia tách lệnh in)
Gửi mỗi lệnh in đến một ngăn khác nhau. Lệnh In sẽ được gửi đến ngăn trống, bắt đầu từ ngăn trên cùng và tiếp tục cho đến ngăn cuối cùng.
Collator (Đối chiếu)
Sản phẩm sắp xếp các bản sao chép của một lệnh in vào các ngăn riêng.
4.
Bấm nút OK để chọn tùy chọn.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 In ra hộp thư 5 ngăn