Chọn một ngăn giấy ra

Giấy và phương tiện in

Sản phẩm có bốn vị trí cho giấy ra: ngăn giấy ra trên (chuẩn), ngăn giấy ra sau, khay xếp giấy hoặc dập ghim/xếp giấy tùy chọn, và hộp thư 5 ngăn.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Chọn một ngăn giấy ra