Windows ile tekrar kullanılacak özel yazdırma ayarlarını kaydetme

Yazdırma görevleri

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında bilgiler verilmektedir:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Windows ile tekrar kullanılacak özel yazdırma ayarlarını kaydetme