Kontrol paneli düzeni

Ürün hakkında temel bilgiler

Ürün ve iş durum bilgilerini almak ve ürünü yapılandırmak için kontrol panelini kullanın.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz cp01 Kontrol paneli düzeni


Numara
Düğme veya ışık
İşlevi
1
Kontrol paneli ekranı
Durum bilgilerini, menüleri, yardım bilgilerini ve hata iletilerini görüntüler
2
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow up Kontrol paneli düzeni Yukarı ok
Listede bir önceki öğeye gider veya sayısal öğelerin değerini artırır
3
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 question Kontrol paneli düzeni Yardım düğmesi
Kontrol paneli ekranındaki iletiyle ilgili bilgi sağlar
4
Tamam düğmesi

Öğe için seçilen değeri kaydeder

Kontrol paneli ekranında vurgulanan öğeyle ilişkili eylemi gerçekleştirir

Durum temizlenebilir olduğunda hata durumunu temizler
5
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 stop Kontrol paneli düzeni Dur düğmesi
Geçerli yazdırma işini iptal eder ve sayfaları üründen siler
6
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Kontrol paneli düzeni Aşağı ok
Listede bir sonraki öğeye gider veya sayısal öğelerin değerini artırır
7
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow return Kontrol paneli düzeni Geri ok
Menü ağacında bir düzey geri gider veya sayısal girişte bir basamak geri gider
8
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Kontrol paneli düzeni Giriş düğmesi

Menüleri açar ve kapatır.
9
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 inline ready Kontrol paneli düzeni Hazır ışığı

Açık: Ürün çevrimiçi durumdadır ve yazdırmak üzere verileri kabul etmek için hazırdır.

Kapalı: Ürün çevrimdışı olduğu (duraklatıldığı) için veya bir hata oluştuğundan verileri kabul edememektedir.

Yanıp Sönüyor: Ürün çevrimdışı duruma geçmektedir. Ürün geçerli yazdırma işini yürütmeyi durdurur ve tüm etkin sayfaları kağıt yolundan çıkarır.
10
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 inline data Kontrol paneli düzeni Veri ışığı

Açık: Üründe yazdırılacak veri vardır, ancak yazıcı verilerin tamamını almayı beklemektedir.

Kapalı: Üründe yazdırılacak veri yoktur.

Yanıp Sönüyor: Ürün verileri işlemektedir veya yazdırmaktadır.
11
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 inline attention Kontrol paneli düzeni Dikkat ışığı

Açık: Üründe bir sorun oluşmuştur. Kontrol paneli ekranına bakın.

Kapalı: Ürün hatasız olarak çalışmaktadır.

Yanıp Sönüyor: Eylem gerekli. Kontrol paneli ekranına bakın.
12
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 folder Kontrol paneli düzeni klasörü veya STAR (Güvenli İşlem Erişim Alma) düğmesi
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Kontrol paneli düzeni NOT:

Bu öğe M601 modellerinde yer almaz.

İşi Al menüsüne hızlı erişim sağlar
13
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 inline backspace Kontrol paneli düzeni Geri silme düğmesi
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Kontrol paneli düzeni NOT:

Bu öğe M601 modellerinde yer almaz.

Değerleri varsayılan değerlere getirir ve yardım ekranından çıkar
14
Sayısal tuş takımı
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Kontrol paneli düzeni NOT:

Bu öğe M601 modellerinde yer almaz.

Sayısal değerleri girin
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Kontrol paneli düzeni