Ticari Marka ve Telif Hakkı Bilgileri

HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 ve M603 Series Yazıcı

Telif Hakkı ve Lisans

© 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler, söz konusu ürün ve servislerle birlikte sunulan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu değildir.

Parça numarası: CE988-90913

Edition 3, 11/2011

Ticari Markalar

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ve Windows Vista®; Microsoft Corporation şirketinin ABD’de tescilli ticari markalarıdır.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti tescilli ABD markalarıdır.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Ticari Marka ve Telif Hakkı Bilgileri