İsteğe bağlı 5 bölmeli posta kutusundaki sıkışmaları giderme

Sorunları giderme

1.
Çıkış bölmelerindeki kağıtları çıkarın.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz mm01 İsteğe bağlı 5 bölmeli posta kutusundaki sıkışmaları giderme

2.
5 bölmeli posta kutusunun arkasında bulunan sıkışma erişim kapağını açın.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz mm02 İsteğe bağlı 5 bölmeli posta kutusundaki sıkışmaları giderme

3.
5 bölmeli posta kutusunun üstünde kağıt sıkışmışsa, çıkarmak için aşağı doğru itin.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm19 İsteğe bağlı 5 bölmeli posta kutusundaki sıkışmaları giderme

4.
5 bölmeli posta kutusunun altında kağıt sıkışmışsa, arka çıkış bölmesini açın ve kağıdı çıkarmak için yukarı doğru itin.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm20 İsteğe bağlı 5 bölmeli posta kutusundaki sıkışmaları giderme

5.
Sıkışma erişim kapağını ve arka çıkış bölmesini kapatın.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz mm03 İsteğe bağlı 5 bölmeli posta kutusundaki sıkışmaları giderme

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 İsteğe bağlı 5 bölmeli posta kutusundaki sıkışmaları giderme