Yazıcı sürücüsünü Windows’taki kağıt türü ve boyutu ile eşleşecek şekilde değiştirme

Kağıt ve yazdırma ortamları

1.
Yazılım programındaki Dosya menüsünde Yazdır‘ı tıklatın.
2.
Ürünü seçin ve ardından Özellikler veya Tercihler düğmesini tıklatın.
3.
Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
4.
Kağıt boyutu açılır listesinden bir boyut seçin.
5.
Kağıt türü açılır listesinden bir kağıt türü seçin.
6.
Tamam düğmesini tıklatın.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Yazıcı sürücüsünü Windows’taki kağıt türü ve boyutu ile eşleşecek şekilde değiştirme