Tepsileri yapılandırma

Kağıt ve yazdırma ortamları

Aşağıdaki durumlarda, tepsiyi türe ve boyuta göre yapılandırmanızı ürün otomatik olarak ister:


Tepsiye kağıt yüklediğinizde

Yazıcı sürücüsü veya yazılım programı vasıtasıyla bir yazdırma işi için belirli bir tepsi veya kağıt türü belirlerseniz ve tepsi, yazdırma işi ayarlarına uygun şekilde yapılandırılmamışsa
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Tepsileri yapılandırma NOT:

Tepsi 1’den yazdırıyorsanız ve tepsi Her Boyut kağıt boyutu ve Her Tür kağıt türü ayarları için yapılandırılmışsa, istem görüntülenmez. Bu durumda, yazdırma işi bir tepsi belirtmezse, yazdırma işinde kağıt boyutu ve türü ile ilgili ayarlar Tepsi 1’e yüklenen kağıttan farklı olsa dahi, ürün Tepsi 1’den yazdırma yapar.

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında bilgiler verilmektedir:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tepsileri yapılandırma