Kağıt

Düzenlemelerle ilgili bilgiler

Bu ürün, HP LaserJet Printer Family Print Media Guide‘da açıklanan yönergelere uygun olan geri dönüşümlü kağıtları kullanabilir. Bu ürün, EN12281:2003 uyarınca geri dönüşümlü kağıt kullanımına uygundur.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Kağıt