Çoklu iadeler (birden fazla kartuş)

Düzenlemelerle ilgili bilgiler

1.
Tüm HP LaserJet baskı kartuşlarını orijinal kutusuna ve çantasına koyarak paketleyin.
2.
Yapışkan şerit veya paket bandı kullanarak kutuları birbirine bantlayın. Paket 31 kg (70 lb) olabilir.
3.
Ödemesi yapılmış nakliyat etiketi kullanın.

VEYA

1.
Kendi uygun kutunuzu kullanın veya www.hp.com/recycle adresinden ya da 1-800-340-2445 numaradan ücretsiz toplama kutusu isteyin (31 kg’a kadar (70 lb) HP LaserJet baskı kartuşu alır).
2.
Tek bir ödemesi yapılmış nakliyat etiketi kullanın.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Çoklu iadeler (birden fazla kartuş)