Müşteri desteği

Servis ve destek

Ülkeniz/bölgeniz için telefonla destek alın
Ürün adını, seri numarasını, satın alındığı tarihi ve sorunun açıklamasını hazır bulundurun.
Ülke/bölge telefon numaraları ürünün kutusundaki broşürden veya www.hp.com/support/ adresinden bulunabilir.
24 saat Internet desteği alın
www.hp.com/support/lj600Series
Macintosh bilgisayarıyla kullanılan ürünler için destek alın
www.hp.com/go/macosx
Yazılım yardımcı programlarını, sürücüleri ve elektronik bilgileri karşıdan yükleyin
www.hp.com/go/lj600Series_software
Ek HP hizmet veya bakım anlaşmaları isteyin
www.hp.com/go/carepack
Ürününüzü kaydettirin
www.register.hp.com
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Müşteri desteği