Baskı kartuşuna depolanan veriler

Servis ve destek

Bu üründe kullanılan HP baskı kartuşlarında ürünün çalışmasına yardımcı olan bir bellek yongası vardır.

Ayrıca bu bellek yongası ürünün kullanımı ile ilgili olarak şu bilgiler dahil sınırlı miktarda bilgi toplar: baskı kartuşunun ilk takıldığı tarih, baskı kartuşunun son kullanıldığı tarih, baskı kartuşu kullanılarak yazdırılan sayfaların sayısı, sayfa doluluğu, kullanılan yazdırma modları, gerçekleşen tüm yazdırma hataları ve ürün modeli. Bu bilgiler HP’nin gelecek ürünleri müşterilerimizin yazdırma gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlamasına yardımcı olur.

Baskı kartuşu bellek yongasında toplanan veriler, baskı kartuşunun müşterisini veya kullanıcısını ya da onların ürününü tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri içermez.

HP, kendisinin ücretsiz iade ve geri dönüşüm programına gönderilen baskı kartuşlarındaki bellek yongalarından örnek toplar (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Gelecekteki HP ürünlerini geliştirmek için bu örnek bellek yongaları okunur ve incelenir. Bu baskı kartuşunun geri dönüştürülmesine yardımcı olan HP iş ortakları da bu verilere erişebilir.

Baskı kartuşunu alan diğer tüm üçüncü taraflar bellek yongasındaki adsız bilgilere erişebilir. Bu bilgilere erişime izin vermek istemiyorsanız, yongayı çalışmaz hale getirebilirsiniz. Ancak, bellek yongası çalışamaz hale getirildikten sonra bir HP ürününde kullanılamaz.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Baskı kartuşuna depolanan veriler