Varumärkes- och copyrightinformation

HP LaserJet Enterprise-skrivare i 600 M601, M602 och M603-serien

Copyright och licens

© 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta den här handboken utan föregående skriftligt medgivande, förutom i den utsträckning som upphovsrättslagen tillåter.

Den här informationen kan ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och -tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument ska tolkas som att det utgör en ytterligare garanti. HP kan inte hållas ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel eller utelämnanden i dokumentet.

Artikelnummer: CE988-90910

Edition 3, 11/2011

Varumärken

Microsoft®, Windows®, Windows® XP och Windows Vista® är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade märken i USA.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Varumärkes- och copyrightinformation