Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows

Utskriftsuppgifter

1.
Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file sv Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH film med Windows

2.
Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties sv Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH film med Windows

3.
Klicka på fliken Papper/kvalitet.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print paper quality sv Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH film med Windows

4.
I listrutan Papperstyp klickar du på alternativet Mer….

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print pq paper type more sv Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH film med Windows

5.
Utöka listan med alternativ för Typ:.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print pq type is sv Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH film med Windows

6.
Utöka kategorin med papperstyper som bäst stämmer med dina papper.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH film med Windows OBS!

Etiketter och OH-film finns i listan för Övrigt.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print pq type other sv Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH film med Windows

7.
Välj alternativet för den papperstyp som du använder och klicka sedan på OK.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print pq type labels sv Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH film med Windows

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows