Välja sidorientering i Windows

Utskriftsuppgifter

1.
Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file sv Välja sidorientering i Windows

2.
Välj skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties sv Välja sidorientering i Windows

3.
Klicka på fliken Efterbehandling.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print finishing auto sv Välja sidorientering i Windows

4.
I området Orientering väljer du alternativet Stående eller Liggande.

Om du vill skriva ut sidbilden upp och ned väljer du Rotera 180 grader.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print finishing orientation sv Välja sidorientering i Windows

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Välja sidorientering i Windows