Skapa utskriftsgenvägar

Utskriftsuppgifter

1.
Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file sv Skapa utskriftsgenvägar

2.
Välj skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties sv Skapa utskriftsgenvägar

3.
Klicka på fliken Genvägar.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print shortcuts sv Skapa utskriftsgenvägar

4.
Välj en befintlig genväg som bas.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Skapa utskriftsgenvägar OBS!

Välj alltid en genväg innan du justerar någon av inställningarna på höger sida av skärmen. Om du justerar inställningarna och sedan väljer en genväg, förloras alla justeringar.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print shortcuts select sv Skapa utskriftsgenvägar

5.
Välj utskriftsalternativ för den nya genvägen.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print shortcuts change sv Skapa utskriftsgenvägar

6.
Klicka på knappen Spara som.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print shortcuts save as sv Skapa utskriftsgenvägar

7.
Ange ett namn för genvägen och klicka på OK.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print shortcuts name sv Skapa utskriftsgenvägar

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Skapa utskriftsgenvägar