Ändra antalet utskriftsexemplar med Windows

Utskriftsuppgifter

1.
Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet.
2.
Välj skrivaren och välj sedan antalet exemplar.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Ändra antalet utskriftsexemplar med Windows