Grundläggande utskriftsmetoder i Windows

Utskriftsuppgifter

Sättet att öppna dialogrutan för utskrift varierar mellan olika programvaror. Följande procedurer beskriver ett vanligt sätt. Vissa programvaror har inte någon Arkiv-meny. Läs dokumentationen som medföljer programvaran om hur du öppnar dialogrutan för utskrift.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Grundläggande utskriftsmetoder i Windows