Skriva ut till staplingsenheten eller häftnings-/staplingsenheten (tillbehör)

Papper och utskriftsmaterial

Tillbehöret för stapling eller häftning/stapling kan innehålla upp till 500 ark papper (20 lb-papper). Staplingsenheten accepterar papper i standardstorlek och specialstorlekar. Häftnings-/staplingsenheten accepterar papper i standardstorlek och specialstorlekar, men det är bara storlekarna Letter, Legal och A4 som kan häftas. Försök inte skicka andra typer av utskriftsmedia, som t.ex. etiketter eller kuvert.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Skriva ut till staplingsenheten eller häftnings /staplingsenheten (tillbehör) OBS!

Om häftnings/staplingsenheten är installerad roteras den tryckta bilden 180° på alla pappersstorlekar, oberoende av om utskriften ska häftas. Papperstyper som måste skrivas ut i rätt riktning, t.ex. brevpapper eller hålat papper, kan behöva fyllas på i en annan riktning.

Om du vill skriva ut till tillbehöret för stapling eller häftning/stapling väljer du detta i programmet, på skrivarens drivrutin eller på kontrollpanelen.

Innan du använder något av tillbehören ser du till att skrivarens drivrutin är inställd på att identifiera tillbehören. Inställningen behöver bara göras en gång.

Windows
1.
Windows XP, Windows Server 2003 och Windows Server 2008 (när standardvyn för Startmenyn används): Klicka på Start och klicka sedan på Skrivare och fax.

Windows XP, Windows Server 2003 och Windows Server 2008 (när den klassiska vyn för Startmenyn används): Klicka på Start, sedan på Inställningar och därefter på Skrivare.

Windows Vista: Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och gå till kategorin med Maskinvara och ljud. Klicka på Skrivare.

Windows 7: Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare.

2.
Högerklicka på drivrutinsikonen och välj sedan Egenskaper eller Egenskaper för skrivare.
3.
Klicka på fliken Enhetsinställningar.
4.
I området Installerbara alternativ anger du Automatisk konfiguration till Uppdatera nu.
Mac
1.
På Apple-menyn HP LaserJet 600 M601 M602 M603 apple Skriva ut till staplingsenheten eller häftnings /staplingsenheten (tillbehör) klickar du på menyn Systeminställningar och klickar sedan på ikonen Skrivare & fax.
2.
Välj skrivaren i fönstrets vänstersida.
3.
Klicka på knappen Alternativ och material.
4.
Klicka på fliken Drivrutin.
5.
Konfigurera de installerade tillbehören.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Skriva ut till staplingsenheten eller häftnings-/staplingsenheten (tillbehör)