Skriva ut till sorteraren med 5 fack

Papper och utskriftsmaterial

Sorteraren med 5 fack (tillbehör) har fem utmatningsfack som kan konfigureras från kontrollpanelen för sortering av utskrifter på olika sätt.

1.
Tryck på knappen Hem HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Skriva ut till sorteraren med 5 fack.
2.
Öppna följande menyer:

Administration

Inställningar för häftning/buntning

Funktionsläge
3.
Tryck på nedåtpilen HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Skriva ut till sorteraren med 5 fack och välj hur utskrifter ska sorteras i sorteraren med 5 fack:

Sortering
Varje fack tilldelas en användare eller en grupp användare. Det här är standardinställningen.
Stapling
Produkten använder alla fack för att mata ut kopiorna. Utskrifter skickas först till det nedersta facket, sedan till nästa fack och så vidare. När alla fack är fulla stoppas utskriften.
Dokumentseparation
Varje utskrift matas ut i ett separat fack. Utskrifter skickas till ett fack med början av det övre facket och facket under o.s.v.
Sortering
Ett enskilt utskriftsjobb sorteras i separata fack.
4.
Tryck på knappen OK för att välja alternativet.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Skriva ut till sorteraren med 5 fack