Välja utmatningsfack

Papper och utskriftsmaterial

Produkten har fyra utmatningsenheter: det övre (standard) utmatningsfacket, det bakre utmatningsfacket, staplingsenheten eller häftnings-/staplingsenheten (tillbehör) och sorteraren med 5 fack (tillbehör).

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Välja utmatningsfack