Konfigurera ett fack så att det matchar inställningarna för utskriften

Papper och utskriftsmaterial

1.
I programmet anger du källfack, pappersstorlek och papperstyp.
2.
Skicka utskriften till produkten.

Om facket måste konfigureras visas en prompt på kontrollpanelen.

3.
Om storleken som visas inte är rätt trycker du på bakåtpilen HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow return Konfigurera ett fack så att det matchar inställningarna för utskriften. Tryck på nedåtpilen HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Konfigurera ett fack så att det matchar inställningarna för utskriften så att rätt storlek markeras, eller markera alternativet Egen.

Om du vill ange en egen storlek trycker du först på nedåtpilen HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Konfigurera ett fack så att det matchar inställningarna för utskriften och markerar rätt måttenhet. Ställ sedan in dimensionen X och Y med hjälp av knappsatsen eller tryck på uppåtpilen HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow up Konfigurera ett fack så att det matchar inställningarna för utskriften eller nedåtpilen HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Konfigurera ett fack så att det matchar inställningarna för utskriften.

4.
Om papperstypen som visas inte är rätt trycker du på bakåtpilen HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow return Konfigurera ett fack så att det matchar inställningarna för utskriften och sedan på nedåtpilen HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Konfigurera ett fack så att det matchar inställningarna för utskriften och markerar papperstypen.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Konfigurera ett fack så att det matchar inställningarna för utskriften