Konfigurera ett fack när du fyller på papper

Papper och utskriftsmaterial

1.
Fyll på papper i facket. Stäng facket om du använder ett annat fack än fack 1.
2.
Ett meddelande om fackets konfiguration visas.
3.
Tryck på knappen OK för att acceptera den identifierade storleken. Du kan också trycka på bakåtpilen HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow return Konfigurera ett fack när du fyller på papper och välja en annan konfiguration. Fortsätt sedan med följande steg.
4.
Om du vill ändra fackkonfigurationen trycker du på nedåtpilen HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Konfigurera ett fack när du fyller på papper och markerar rätt storlek. Tryck sedan på OK.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Konfigurera ett fack när du fyller på papper OBS!

Produkten identifierar automatiskt de flesta pappersstorlekar i andra fack än fack 1.

5.
Tryck på nedåtpilen HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Konfigurera ett fack när du fyller på papper och markera rätt typ. Tryck sedan på OK.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Konfigurera ett fack när du fyller på papper