Riktlinjer för specialpapper

Papper och utskriftsmaterial

Det går att använda specialmaterial med den här produkten. Använd riktlinjerna för att få bästa utskriftsresultat. När du använder specialpapper eller specialmaterial måste du ange typ och storlek i skrivardrivrutinen för att få bästa möjliga resultat.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Riktlinjer för specialpapper VIKTIGT:

HP LaserJet-produkterna använder fixeringsenheter som fäster torra tonerpartiklar på papperet i mycket exakta punkter. HPs laserpapper är framtaget för att klara den starka värmen. Användning av papper för bläckstråleskrivare kan skada produkten.


Materialtyp
Gör så här
Gör inte så här
Kuvert

Förvara kuvert liggande plant.

Använd kuvert där svetsen går ända till hörnet.

Använd klisterremsor/klisteretiketter med avdragbar baksida som är godkända för användning i laserskrivare.

Använd inte kuvert som är skrynkliga, trasiga, har klibbat fast i varandra eller på annat sätt skadats.

Använd inte kuvert med spännen, fönster eller löst foder.

Använd inte självhäftande remsor/etiketter eller andra syntetiska material.
Etiketter

Använd endast etiketter som har avdragbar baksida.

Använd etiketter som ligger plant.

Använd endast hela etikettark.

Använd inte etiketter som är skrynkliga, buckliga eller på annat sätt skadade.

Skriv inte ut delar av etikettark.
OH-material

Använd bara OH-film som är godkänd för användning i laserskrivare.

Lägg OH-bladen på en plan yta när du har tagit ut dem ur skrivaren.

Använd inte OH-material som inte är godkänt för laserskrivare.
Brevhuvud och förtryckta formulär

Använd endast brevhuvudspapper och formulär som godkänts för användning i laserskrivare.

Använd inte bredhuvud med relieftryck eller metalltryck.
Tjockt papper

Använd endast tjockt papper som är godkänt för användning i laserskrivare och motsvarar viktspecifikationerna för produkten.

Använd inte papper som är tjockare än rekommenderade materialspecifikationer för produkten, om det inte är HP-papper som är godkänt för produkten.
Blankt och bestruket papper

Använd endast blankt eller bestruket papper som är godkänt för användning i laserskrivare.

Använd bestruket papper i produktens temperatur- och fuktintervall.

Använd inte blankt eller bestruket papper som är avsett för bläckstråleskrivare.

Använd inte bestruket papper i miljöer med extremt hög eller låg luftfuktighet.
Alla papperstyper

Förvara papper i originalförpackningen.

Förvara papper dammfritt.

Använd inte papper som är skrynklat.

Använd inte papper som har förvarats i fuktig miljö.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Riktlinjer för specialpapper