Hur man använder papper

Papper och utskriftsmaterial

Den här produkten stöder olika papper och andra utskriftsmaterial enligt riktlinjerna i den här användarhandboken. Papper och annat utskriftsmaterial som inte uppfyller kraven i riktlinjerna kan orsaka dåligt utskriftskvalitet, ökad förekomst av papperstrassel och onödig förslitning på produkten.

Använd enbart papper och utskriftsmaterial från HP avsedda för laserskrivare eller flerfunktionsanvändning. Använd inte papper eller utskriftsmaterial avsedda för bläckstråleskrivare. Hewlett-Packard Company rekommenderar inte användning av material från andra tillverkare eftersom HP inte kan garantera dess kvalitet.

Förvara papper i originalförpackningen så förhindrar du att det utsätts för fukt och andra skador. Öppna inte förpackningen förrän du ska använda papperet.

Det är möjligt att papper och annat material uppfyller alla krav i riktlinjerna i användarhandboken men ändå inte ger tillfredsställande utskriftsresultat. Detta kan bero på felaktig hantering, oacceptabel temperatur eller luftfuktighet eller andra orsaker som Hewlett-Packard inte kan kontrollera.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Hur man använder papper VIKTIGT:

Om du använder papper eller annat utskriftsmaterial som inte motsvarar Hewlett-Packards specifikationer kan skrivarfel uppstå som kräver reparation. Denna reparation omfattas inte av garantin eller serviceavtalet med Hewlett-Packard.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Hur man använder papper