Hanterade papperstyper

Papper och utskriftsmaterial

En fullständig lista över HP-papper som den produkten stöder finns på www.hp.com/support/lj600Series.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Hanterade papperstyper