Lägg i brevpapper, förtryckt papper eller hålat papper

Papper och utskriftsmaterial

Om en duplexenhet eller häftnings-/staplingsenhet är installerad påverkas det sätt bilderna ordnas på varje sida. Om du använder papper som kräver en viss orientering lägger du i det enligt informationen i följande tabell.


Fack
Enkelsidig utskrift, ingen häftnings-/staplingsenhet
Dubbelsidig utskrift, ingen häftnings-/staplingsenhet
Enkelsidig utskrift, med häftnings-/staplingsenhet
Dubbelsidig utskrift med häftnings-/staplingsenhet
Fack 1
Textsidan uppåt
Övre kanten vänd mot produkten

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st20 Lägg i brevpapper, förtryckt papper eller hålat papper

Textsidan nedåt
Nedre kanten vänd mot produkten

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st21 Lägg i brevpapper, förtryckt papper eller hålat papper

Textsidan uppåt
Nedre kanten vänd mot produkten

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st22 Lägg i brevpapper, förtryckt papper eller hålat papper

Textsidan nedåt
Övre kanten vänd mot produkten

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st23 Lägg i brevpapper, förtryckt papper eller hålat papper

Övriga fack
Textsidan nedåt
Övre kanten mot fackets främre sida

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st24 Lägg i brevpapper, förtryckt papper eller hålat papper

Textsidan uppåt
Nedre kanten mot fackets främre sida

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st25 Lägg i brevpapper, förtryckt papper eller hålat papper

Textsidan nedåt
Nedre kanten mot fackets främre sida

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st26 Lägg i brevpapper, förtryckt papper eller hålat papper

Textsidan uppåt
Övre kanten mot fackets främre sida

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st27 Lägg i brevpapper, förtryckt papper eller hålat papper

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Lägg i brevpapper, förtryckt papper eller hålat papper