Fylla på ett extra fack för 1 500 ark

Papper och utskriftsmaterial

Extrafacket för 1 500 ark kan anpassas för storlekarna Letter, A4 och Legal. Produkten känner automatiskt av vilken storlek som har fyllts på om ledarna är rätt inställda.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Fylla på ett extra fack för 1 500 ark VIKTIGT:

Undvik papperstrassel genom att inte fylla på facken under utskrift.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Fylla på ett extra fack för 1 500 ark VIKTIGT:

Lufta inte papperet. Luftning kan orsaka felmatning.

1.
Tryck på spärren och öppna luckan till facket för 1 500 ark.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc01 Fylla på ett extra fack för 1 500 ark

2.
Ta bort eventuellt papper ur facket. Det går inte att justera stöden om det ligger papper i facket.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc02 Fylla på ett extra fack för 1 500 ark

3.
Kläm ihop spärrarna på framsidan av facket och skjut ihop dem till rätt pappersstorlek.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc03 Fylla på ett extra fack för 1 500 ark

4.
Fyll på papper i facket. Fyll på papper buntvis. Dela inte upp buntar i mindre delar.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc04 Fylla på ett extra fack för 1 500 ark

5.
Se till att buntens höjd inte överstiger markörerna för maximal höjd på ledarna och att buntens främre kant är i linje med pilarna.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc06 Fylla på ett extra fack för 1 500 ark

6.
Stäng luckan på facket.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc07 Fylla på ett extra fack för 1 500 ark

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Fylla på ett extra fack för 1 500 ark