Meddelandetyper på kontrollpanelen

Lösa problem

Fyra typer av meddelanden på kontrollpanelen kan visa status eller problem med produkten.


Meddelandetyp
Beskrivning
Statusmeddelanden
Statusmeddelanden visar produktens aktuella status. De informerar dig om normala funktioner och kräver inga åtgärder. Meddelandena ändras allt eftersom produktstatusen förändras. När produkten är redo, inte är upptagen och inte har några väntande varningsmeddelanden visas statusmeddelandet Redo om produkten är ansluten.
Varningsmeddelanden
Varningsmeddelanden informerar dig om data- och skrivarfel. Dessa meddelanden växlar ofta med Redo eller statusmeddelandena och ligger kvar tills du trycker på OK. En del varningsmeddelanden kan tas bort. Om Raderbara varningar på menyn Visningsinställningar har värdet Jobb tas meddelandena bort när nästa utskrift körs.
Felmeddelanden
Felmeddelanden informerar om något som du måste göra, t.ex. lägga i papper eller åtgärda trassel.
En del felmeddelanden har en automatisk fortsättningsfunktion. Om Godartade fel på menyn Visningsinställningar har angetts till Fortsätt automatiskt fortsätter skrivaren att fungera som vanligt efter att ett sådant felmeddelande har visats i tio sekunder.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Meddelandetyper på kontrollpanelen OBS!

Om du trycker på någon knapp inom tio sekunder efter det att ett sådant felmeddelande har visats åsidosätts funktionen Fortsätt automatiskt och knappfunktionen ges företräde. Om du exempelvis trycker på Stoppa HP LaserJet 600 M601 M602 M603 stop Meddelandetyper på kontrollpanelen pausas utskriften och du har möjlighet att avbryta den.

Meddelanden om allvarliga fel
Allvarliga felmeddelanden informerar dig om ett produktfel. Du kan ta bort en del av dessa meddelanden genom att stänga av och sedan starta produkten igen. Meddelandena påverkas inte av inställningen Fortsätt automatiskt. Om felet inte försvinner krävs service.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Meddelandetyper på kontrollpanelen